Saksliste til årsmøte i Ørsta Symjeklubb.
Årsmøtet finn stad mandag 27.02.17. kl 20.00., i kantina, Vik Ørsta, avdeling Hovden.

Vel møtt!

Styret i Ørsta Symjeklubb

Saksliste årsmøte 2017

About the Author -