Vi skal auke kurstilbodet vårt og treng i den forbindelse fleire trenarar og hjelpetrenarar til  neste sesong.

Det er fint om du har relevant erfaring frå tidlegare, men det er ikkje eit krav. Opplæring vil bli gitt.

Klubben dekkjer instruktørkurs mot at du arbeider for oss i eit år.

 

Den vi søkjer:

Er over 18 år
Likar å arbeide med born
Er trygg i vatn og ynskjer å drive med symjeopplæring

 

Vi kan tilby:

Årleg livbergingskurs og prøve
Instruktørutdanning
Kjekt og variert arbeid

 

Deltaking på instruktørkurs og årleg livbergingsprøve er ein føresetnad for å få jobb hos oss. Vi krev også framvising av politiattest utan merknader.

Ved spørsmål ta kontakt med Styreleiar Monica Nesset på  E-post eller ring 91836012.

 

Dersom dette kan vere noko for deg, send ein kort søknad til Styreleiar sin  E-post

About the Author -