Uncategorized

Oppstart symjetrening etter vinterferien

Ørsta Symjehall er planlagd å opne igjen 15.02.21. Vi ventar med å starte oppatt med symjetreningar til etter vinterferien, og første treningsdag blir mandag 01.03.21. Treningane held fram heilt til sommarferien startar. Vi vil sende ut på e-post eller sms oversikt over kva parti kvart av medlemmene høyrer til. Under her finn de ei oversikt    […]

Utsett opning av symjebassenget

Midt i våre førebuingar til kurs- og sesongoppstart fekk vi i dag, 10.09.20, e-post frå Ørsta Kommune om at symjehallen ikkje kan opne som planlagt den 14.09.20. Årsaka er noko samansett, men hovudårsaka er det ved klargjering av bassenget vart oppdaga omfattande skadar. Ørsta Kommune vil snarleg søkje ekstern bistand i det vidare arbeidet og    […]

Informasjon til nye medlemmer

Vi ynskjer nye medlemmer velkommen til klubben. Når symjarar har fullført selungekurset, kan dei melde seg inn i Ørsta Symjeklubb. For å gjere dette kan dei møte på første trening tysdag 17. september 2019 kl 18.30-19.30 eller torsdag 19. september kl 17.00-18.00. Registreringsskjema får de utdelt på første trening. Dersom de ønsker å fylle ut    […]

God sommar!

Symjebassenget er no stengt for sesongen. Vi startar opp med treningar og kurs 16. september. Nye kurs vert lagt ut på tryggivann.no etter skulestart. Ynskjer alle ein god sommar!

Ny hovudtrenar

Frå hausten 2019 har Ørsta symjeklubb fått ny hovudtrenar: Vidar Lee Opsal. Vidar har tidlegare vore symjar i Ørsta symjeklubb og har lang erfaring som symjetrenar i m.a. Fosnavåg symjeklubb. Vi ynskje han velkomen attende i klubben og ser fram til eit godt og langt samarbeid. Han har fått med seg ein dyktig gjeng på    […]

Vi treng fleire trenarar!

Til den komande sesongen 2019/2020 treng vi i Ørsta symjeklubb fleire trenarar! Vi ser etter deg som er glad i vatn, kreativ og som ynskjer og bidra. Symjekompetanse er ønskeleg, men ikkje noko krav då vi i klubben kan tilby kurs til ulike nivå. Livbergingsprøve tek du gjennom klubben om den ikkje allereie er på    […]

Nytt styre 2019/2020

Årsmøtet har valgt nytt styre for 2019/2020 i Ørsta symjeklubb: Grethe Flatjord som styreleiar, Mariann Dokken Håskjold som nestleiar og Trine Vadstein som kasserar. Borgny Ottestad, Ann Helen Korsfur Krøvel og Vidar Kristoffersen fortsetter som styremedlemmer. Vi nyttar høvet til å takke for god innsats frå styremedlemmane som gjekk av – Monica Nesset, May-Britt Innselset-Smidtsrød    […]

Nytt styre ØSK 2017/2018

27.02.17. heldt symjeklubben årsmøte. Årsmelding og reknskap vart godkjent. Etter valet ser det nye styret slik ut: Styreleiar: Monica Nesset, Nestleiar May-Britt Innselset-Smidtsrød, Kasserar Thor Arne Sørheim, Innkjøp/utstyrsansvarleg Stian Tveiten, Styremedlem Solbjørg Eva Berge, Styremedlem Hege Leite, Styremedlem Kristin Sætre (for ein overgongsperiode). Kontaktinformasjon til nytt styre med mail og telefon finn de på sida    […]

Søndagstrening i Volda 5.februar 2017

Hei hei 😉   No er det endelig tid for søndagstrening 🙂 Den blir på søndag 5.februar kl 12.00,det er lurt å møte 15 min før slik at ein er på plass i svømmehallen til kl er 12.00. Programmet blir stort sett det same som før, slik at foreldre og søsken kan vere med på    […]