September

-14- 15 Stemne i Førde

-16 Bassenget opner i Ørsta

Oktober

-27 Rosesvøm i Molde

November

-9/10 Hauststemne på Eid