Ettersom vi ikkje har fått trenarkabalen til å gå opp, så må vi dessverre utsetje oppstart av symjetreningar og symjekurs…foreløpig på ubestemt tid. Vi beklager dette.

Helsing styret.

About the Author -