Bassenget opnar 15.september og vi startar treningane same dag! Mail med informasjon vedrørande oppstart er no sendt ut til medlemmane, sjå den for meir info om partifordeling og treningstider.

Vi har nokre ledige plassar på symjetrening for born som er over kursnivå, altså kan å symje litt rygg og crawl, og i partia oppover. Ta kontakt med styreleiar eller hovudtrenar om du/bornet ditt eller nokon du kjenner ynskjer å starte i symjeklubben.

Vel møtt på trening!

About the Author -