Stemnerapport Jugendsvøm 2015

Rekruttane på tur Laurdag 18. April deltok ein bra gjeng frå Ørsta Symjeklubb på Jugendsvøm i Ålesund. Symjarane som deltok frå Ørsta Symjeklubb var Ina, Claudia, Sigrid, Stine, Ådne, Maja og Eli-Marie. Vi stilte også med stafettlag. Dei sju symjarane som deltok hadde ein super innsats og det vart sett fleire personlege rekordar. Dagen vart    […]

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Ørsta Symjeklubb Ørsta Symjeklubb kaller med dette alle medlemmer i klubben inn til årsmøte: Dato: Torsdag 26.03.15. Tid: Klokka 20.00. Møtestad: Fora Form Det vert vanlege årsmøtesaker og val av nytt styre. Framlegg til saker til årsmøtet må vere sendt til styret innan to veker før årsmøtet. Send til: Styreleiar på e-post Saksliste    […]

Symjekurs for vaksne

Nytt kurstilbod for vaksne Ørsta Symjeklubb startar opp eit nytt kurstilbod tysdagar frå klokka 20.00-21.00. Kurset startar 10.03.15 og går 10 tysdagar framover. Kurset er basert på metodikken til Norges Symjeforbund og inngår i Norges Svømmeskole. Vi legg opp til to grupper på same tid i bassenget: ei for vaksne nybyrjarar som treng grunnleggjande opplæring,    […]

Innbyding til Rosesvøm og Vårduppen

  Invitasjonane til Rosesvøm i Molde 7.-8. mars og Vårduppen på Eid 14.-15. mars er no lagt til i terminlista. Stemnet i Molde er kun for symjarar i open klasse, og påmeldingsfristen er sett til 25. februar. Stemnet på Eid er for både rekruttar og open klasse, og påmeldingsfristen er sett til 2. mars. Fint om    […]

Symjeopplæringskursa for våren 2015 er opne for påmelding

Ørsta Symjeklubb har blitt med i Norges Svømmeskole og held kurs etter deira metodikk og progresjon. I samband med det har vi starta å bruke portalen Tryggivann for påmelding og venteliste til symjekursa våre. Nybyrjarkurs for born Vi kjem til å setje opp alle NSF sine nybyrjarkurs denne våren: Vannmerket, Hvalmerket, Skilpaddemerket, Pingvinmerket og Selungenmerket.    […]

Stemnerapport frå Taremaresvøm

I helga 10.-11. Januar deltok 9 rekruttar frå klubben på Taremaresvøm. Dei lite lovande vêrmeldingane om ekstremvêret Nina stogga ikkje Ørstingane frå å ta turen til Brattvåg symjehall, og bra var det, for der venta det nye personlege rekordar for fleire av symjarane.   Laurdag Simen Vatne Haram var einaste deltakar frå ØSK laurdag, og    […]

Flott innsats på Julelauget 2014

I helga har heile 13 symjarar frå Ørsta Symjeklubb delteke på Julelauget i Volda symjehall. Dette er nær ei dobling av antalet symjarar vi stilte med i fjor, så det var veldig kjekt å sjå at vi har lukkast med satsinga på å få fleire med på stemner. For fyrste gong på fleire år stilte    […]

Ørsta Symjeklubb søkjer trenarar

Vi skal auke kurstilbodet vårt og treng i den forbindelse fleire trenarar/hjelpetrenarar som fast vikar med moglegheit for fast trenarstilling frå neste sesong. Det er fint om du har relevant erfaring frå tidlegare, men det er ikkje eit krav. Opplæring vil bli gitt. Klubben dekkjer instruktørkurs mot at du arbeider for oss i eit år.      […]

Ørsta Symjeklubb har fått ny nettstad

Då var den nye nettstaden til klubben på plass. Det er ikkje alt innhaldet som er på plass enno, noko vil kome litt etter kvart. Her finn du informasjon om organisasjonen, trenings- og kurstilbodet vårt, kven som er trenarar osb. Vi har også laga eigne sider for symjarane der vi kjem til å leggje ut    […]