Ørsta Symjehall er planlagd å opne igjen 15.02.21. Vi ventar med å starte oppatt med symjetreningar til etter vinterferien, og første treningsdag blir mandag 01.03.21. Treningane held fram heilt til sommarferien startar. Vi vil sende ut på e-post eller sms oversikt over kva parti kvart av medlemmene høyrer til. Under her finn de ei oversikt over treningstidene for vårsesongen 2021.

About the Author -