Symjetrening

VIKTIG BESKJED!

Ettersom vi ikkje har fått trenarkabalen til å gå opp, så må vi dessverre utsetje oppstart av symjetreningar og symjekurs…foreløpig på ubestemt tid. Vi beklager dette. Helsing styret.

Voldatrening søndag 29. oktober

Hei alle saman! Me inviterer til Voldatrening i Voldabassenget søndag 29. oktober klokka 14.00-16.00. Alle medlemmar er velkomne, og me tilpassar treninga til dei ulike nivåa. Planen for dagen er 1 time med trening for symjarane, før det blir ein liten pause der dei kan ta seg ein liten matbit medan me gjer klart bassenget    […]

Livbergingsveke

  Hei alle saman! Me går no inn i siste treningsveka denne sesongen, noko som betyr at det er tid for livbergingsveke! Alle borna i klubben, frå dei minste til dei store skal få opplæring i sikker opptreden i/ved vatn, sjølvberging og livberging. No som det går mot sommar og badesesong er det greit å    […]

Søndagstrening før Julelauget

Heisann og hoppsann Den 20.november vert det søndagstrening frå  kl 12.00-15.00. Då passar det perfekt å øve seg til Julelauget, som er den 3.-4.desember. Trenerane har laga eit treningsprogram som er tilpassa dei ulike nivåa i klubben, der mestring står i fokus, slik at alle skal få ein kjekk dag i symjebassenget.   Halvvegs i treninga    […]

Påmelding til Søndagstrening i Volda Symjehall 23.10.16

  Søndag 23.oktober kl 12.00-15.00 arrangerer klubben trening i Voldabassenget. Her får symjerane øve på å symje i eit 25meters-basseng, noko som kan vere både skummelt å spennade for dei som ikkje har prøvd før. Trenerane har laga eit treningsprogram som er tilpassa dei ulike nivåa i klubben, slik at alle skal få ein kjekk dag    […]

Ny sesong med nye innspel!

Hei alle symjarar, foreldre og føresette!   Vi trenarane gled oss ekstra mykje til å sette i gong med årets sesong. Etter ei lang pause blir det godt å få symje att. Denne sesongen gled vi oss ekstra mykje er fordi vi har brukt mykje tid og energi på å gjere litt om på trenar- og    […]

Sesongstart

Bassenget opnar 15.september og vi startar treningane same dag! Mail med informasjon vedrørande oppstart er no sendt ut til medlemmane, sjå den for meir info om partifordeling og treningstider. Vi har nokre ledige plassar på symjetrening for born som er over kursnivå, altså kan å symje litt rygg og crawl, og i partia oppover. Ta kontakt    […]

Informasjon til symjarar på A- og B-partiet

Hei alle A- og B-partisymjarar! ØSK har gjort ein avtale med VTI Symjegruppa om at dykkar parti får trene i lag med voldingane på fredagar. Fyrste trening vert fredag 18. september klokka 17.00-18.00. Jeanett Nekkøy vert med som trenar frå ØSK fyrste gongen, deretter er det Monica Nesset som er ØSK sin trenar som blir    […]