Symjeopplæringskurs

VIKTIG BESKJED!

Ettersom vi ikkje har fått trenarkabalen til å gå opp, så må vi dessverre utsetje oppstart av symjetreningar og symjekurs…foreløpig på ubestemt tid. Vi beklager dette. Helsing styret.

Påmelding til symjekurs hausten 2019

Det er no åpna for påmelding til våre symjekurs.   Påmelding skjer på tryggivann.no: Symjekurs på tryggivann.no Merk at det er berre kursa med kursstad Ørsta Symjehall som er i regi av Ørsta Symjeklubb.

Vårens symjeopplæringskurs

Vårens kurs for born er lagt ut på tryggivann No er vårens kurs lagt ut på tryggivann. Me arrangerer alle nivåa frå vannmerket til selungenmerket. Det vert arrangert som intensivkurs med kurstimar tysdagar og torsdagar i fire veker. Oppstart vert tysdag 17. April og kvar kurstime er på 45 minutt. Etter endt kurs får alle    […]

Symjekurs for vaksne

Nytt kurstilbod for vaksne Ørsta Symjeklubb startar opp eit nytt kurstilbod tysdagar frå klokka 20.00-21.00. Kurset startar 10.03.15 og går 10 tysdagar framover. Kurset er basert på metodikken til Norges Symjeforbund og inngår i Norges Svømmeskole. Vi legg opp til to grupper på same tid i bassenget: ei for vaksne nybyrjarar som treng grunnleggjande opplæring,    […]

Symjeopplæringskursa for våren 2015 er opne for påmelding

Ørsta Symjeklubb har blitt med i Norges Svømmeskole og held kurs etter deira metodikk og progresjon. I samband med det har vi starta å bruke portalen Tryggivann for påmelding og venteliste til symjekursa våre. Nybyrjarkurs for born Vi kjem til å setje opp alle NSF sine nybyrjarkurs denne våren: Vannmerket, Hvalmerket, Skilpaddemerket, Pingvinmerket og Selungenmerket.    […]