Offentleg bading med kommunal badevakt har desse tidene:

Familiebading:

Måndagar
17.00-18.45

Herrebading/badstove:

Fredagar
17.00-19.00

Damebading/badstove:

Fredagar
19.00-21.00

 

Prisar:

Barn/Honnør kr 30-
Vaksne kr 45,-